Oppositiepartij SP.A vindt dat werkgevers en opdrachtgevers in de bouwsector snel hoofdelijk aansprakelijk gesteld moeten worden als ze illegalen tewerkstellen. De partij betreurt dat de regering hierrond nog geen initiatief genomen heeft en zal zelf een wetsvoorstel indienen.
Op de Brusselse bouwwerven worden steeds meer vreemdelingen betrapt die illegaal aan de slag zijn. Dit jaar zijn na zeven maanden al 657 inbreuken vastgesteld op Brusselse werven. In een op de twee gevallen is sprake van ernstig geknoei met vreemde arbeidskrachten.

'Zolang de werkgevers of opdrachtgevers nauwelijks het risico lopen op vervolging of sancties zal deze vorm van illegale tewerkstelling nog verder toenemen. Hierdoor werken buitenlandse arbeidskrachten aan mensonwaardige loon- en arbeidsvoorwaarden. Maar ook bonafide werkgevers zijn hiervan het slachtoffer', zegt SP.A-Kamerlid Hans Bonte.

De vorige paarse regering bereikte een akkoord rond de hoofdelijke aansprakelijkheid van wie illegalen tewerkstelt, maar door de ontbinding van het parlement geraakte deze beslissing echter niet meer gestemd, zegt Bonte.

Hij betreurt dat de huidige regering van de aanpak van misbruik van buitenlandse arbeidskrachten geen prioriteit maakt. SP.A wil daarom zelf een wetsvoorstel indienen.