Minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) wil in de herfst een actieplan voorstellen dat het aantal zelfdodingen bij het spoor moet helpen terugdringen. Dat heeft Vervotte geantwoord op een vraag van PS-kamerlid Linda Musin.
Het actieplan is voorzien in het beheerscontract met infrastructuurbeheerder Infrabel. Op basis van statistieken zal eerst een lijst worden opgesteld met plaatsen waar in het verleden al zelfdodingen of pogingen tot zelfmoord werden opgetekend.

Het actieplan zal worden uitgewerkt in overleg met de verschillende betrokkenen zoals de gemeenten, de politiezones en de bevoegde gewestministers.

Volgens Vervotte krijgt Infrabel vervolgens drie jaar de tijd om het plan te starten.

Volgens PS-kamerlid Musin werden vorig jaar 74 zelfmoordpogingen en 93 zelfdodingen op het Belgische spoorwegnet geteld.