Wagens die op de Europese wegen rijden, zullen in de toekomst met elkaar moeten kunnen communiceren om ongevallen te vermijden en informatie over files uit te wisselen. Dat wordt een van de doelstellingen van de Europese Commissie.
'De Commissie heeft beslist dat wagens met elkaar zouden moeten kunnen praten', zei Martin Selmayr, woordvoerder voor telecomkwesties. Concreet wil de Commissie dat in heel Europa een radiofrequentie gereserveerd wordt voor de communicatie tussen voertuigen.

Het is volgens Europa nu aan de auto- en telecomindustrieën om de systemen te ontwikkelen die 'interactieve communicatie' tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en de wegenoperatoren toelaten.

Een concreet voorbeeld is dat een wagen die een gladde zone op het wegdek detecteert, die informatie doorspeelt aan de andere wagens in de buurt, zodat ongevallen vermeden kunnen worden. Hetzelfde systeem zou dan ook gebruikt kunnen worden om files, wegenwerken en omleidingen aan te geven.

De maatregel zou iets moeten doen aan de 7.500 kilometer file die dagelijks op de Europese wegen staat en aan het aantal Europeanen dat om het leven komt bij verkeersongevallen (43.000 in 2007).