De analyses van de luchtbestanddelen in Châtelet beantwoorden aan de normen van de Europese richtlijn 2010. Dat heeft de taskforce Leefmilieu en Volksgezondheid vanmiddag bekendgemaakt. De beschermingsmaatregelen voor de bevolking zijn opgeheven, met uitzondering voor de bewoners uit de directe omgeving van de site.
De brand in het autorecyclagebedrijf Comet Sambre werd zondagavond veroorzaakt door een blikseminslag.

'De onderzoeken op 500 en 900 meter van het bedrijf hebben aangetoond dat de chemische bestanddelen van de lucht geen gevaar vormen voor de gezondheid', verklaarde Waals minister van Volksgezondheid Didier Donfut. 'Op de site zelf daarentegen liggen de chemische waarden soms tien keer boven het normale niveau', vervolgde Donfut.

'De analyseresultaten van het water van de Samber zullen pas in de loop van de week gekend zijn. De opheffing van het tijdelijke visverbod in een deel van de Samber en een deel van de Maas hangt af van de uitkomsten', preciseerde Waals minister van Leefmilieu Benoît Lutgen.

Ondanks de geruststellende resultaten zullen uit voorzorg verdere analyses uitgevoerd worden in tuinen in de gemeente.

De brand in het bedrijf is inmiddels bedwongen, maar de grote brandlans van 80 meter en de hogedebietpomp van 20.000 liter water per minuut van de brandweer van Antwerpen zullen nog zowat twee dagen onmisbaar zijn, aldus Michel Méan, woordvoerder van de brandweer van Charleroi.