Vlaamse werklozen trekken naar Wallonië
Foto: © Raphal Demaret
De laatste maanden zouden tot zevenhonderd Vlaamse werklozen verhuisd zijn naar de provincies Namen en Luxemburg. Het zou vooral gaan om zwartwerkers.
MR-kamerlid François Bellot kwam als eerste naar buiten met het cijfer. Bellot, tevens burgemeester van Rochefort, vreest dat het gaat om 'Vlaamse werklozen die naar Wallonië komen om de VDAB te ontlopen.'

'In Wallonië moeten ze geen schrik hebben voor het activeringsbeleid van de Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB', zegt de liberaal Bellot. Nochtans kan de Forem sinds dit jaar fraaie cijfers voorleggen. De klacht dat het activeringsbeleid in Wallonië veel 'milder' zou zijn, is stilaan achterhaald.

Voor het eerst daalt ook de Waalse werkloosheid sneller dan de Vlaamse. Wallonië noteerde vorig jaar een daling van 11,1 procent, tegenover 9,7 procent in Vlaanderen.

Klopt, zegt Bellot, maar in Wallonië zijn dan ook veel meer werklozen. 'Bovendien richt het activeringsbeleid van de Forem zich vooral op jongeren, onder de 35.' Dat het in Wallonië heel wat goedkoper wonen is dan in Vlaanderen, speelt volgens Bellot zeker ook een rol.

'Voor 250 euro per maand kan je in de streek van Marche-en-Famenne het hele jaar door in een stacaravan in een vakantiepark wonen. Dat kan je in Vlaanderen wel vergeten.' Hij benadrukt daarbij dat het niet verboden is om naar Wallonië te verhuizen, 'maar ik wil gewoon de motieven kennen van de Vlamingen die verhuizen'.

'De uitleg dat het zo mooi is in Wallonië en dat ze hier zo goed ontvangen worden, vind ik weinig overtuigend.'

Bellot stelde hierover onlangs een parlementaire vraag aan minister van Werk Joëlle Milquet (CDH). 'Vlaamse werkzoekenden hebben volkomen het recht om in Wallonië te gaan wonen als ze vinden dat het er goedkoper wonen is, het er groener is of er andere zaken zijn die hen bevallen', antwoordde Milquet.

Maar dat betekent niet dat ze niet meer onder de controle van de RVA vallen. 'De RVA waakt over de uniforme toepassing van de regelgeving in heel België', aldus Milquet. 'Ze moeten zich schikken naar het activeringsbeleid dat gevoerd wordt door de Forem.

De regionale diensten stellen integratiemaatregelen voor, met name taalcursussen, die opgenomen zijn in de activeringsplannen die verplicht kunnen zijn.'

Precieze cijfers over het aantal werkloze Vlamingen dat naar Wallonië trekt, heeft de RVA niet. 'We houden niet bij of iemand Vlaams of Frans spreekt, de taalrol wordt hier niet gevolgd. Wij kijken alleen naar de huidige woonplaats', klinkt het bij de Dienst Statistiek van de RVA.

Bij Forem beschikken ze wel over die cijfers, en daar nuanceren ze het verhaal van Bellot. Het zou niet gaan om werkzoekenden, zoals hij beweert, maar om werklozen die door de RVA geschorst zijn en dus geen uitkering meer krijgen, en daarna naar Wallonië zouden zijn verhuisd. Werklozen die manifest weigeren in te gaan op werkaanbiedingen of hun kat sturen naar begeleidingsgesprekken riskeren zo'n schorsing.

De regionale directies van de Forem in Aarlen en Namen zeggen dat er respectievelijk 222 et 415 personen in dat geval zijn. Volgens de Forem komen die mensen na hun verhuizing naar Wallonië vooral in het zwarte arbeidscircuit terecht.

Dat de Vlaamse werklozen naar de provincies Luxemburg en Namen trekken, mag dan ook geen toeval heten. De toeristische industrie leent zich er uitstekend toe om 'des petits boulots saisonnières' te doen: kleine onderhoudswerken, klusjes, horeca...

Vlamingen die zich in Wallonië inschrijven als werkzoekende, zijn er uiteraard ook, maar zij zijn met veel minder. In totaal zou het slechts om 240 personen gaan.