Greenspan verwacht meer bankfaillissementen
Door de wereldwijde crisis op de financiële markten houdt de voormalige voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Alan Greenspan, rekening met meerdere bankfaillissementen.
Vermoedelijk zullen er enkele banken en financiële instellingen zijn die door de dreigende solvabiliteitsproblemen door regeringen ondersteund moeten worden, schrijft Greenspan in een bijdrage in de Financial Times.

Greenspan heeft het over een crisis die zich maar één of twee keer per eeuw voordoet. Ze is vooral gestoeld op de angst voor instorting van grote financiële instellingen.

Tegelijkertijd waarschuwt Greenspan voor een te sterk ingrijpen van de overheid. Regulering is bij de strijd tegen crisissen nooit een succesvol middel gebleken, stelt Greenspan.

Volgens de gewezen Fed-voorzitter zal de crisis pas tot een einde komen als de huizenprijzen in de VS stabiliseren. De waarde van particuliere woningen zal evenwel pas herstellen wanneer het geweldige overaanbod van woningen wordt afgebouwd.

De kredietproblemen in Amerikaanse huizenmarkt zijn de grootste oorzaak van de hypotheekcrisis en daarmee ook van de internationale crisis op de financiële markten.