WASHINGTON - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zaterdagnacht een wet goedgekeurd die energieleveranciers verplicht tegen 2020 15 procent van hun productie te halen uit zonne- of windenergie. Bedoeling is minder broeikasgassen uit te stoten.
Het wetsontwerp werd met grote meerderheid goedgekeurd. 26 Republikeinen steunden het voorstel, ondanks tegenwind van gas- en petroleumbedrijven en het Witte Huis, dat al met zijn veto heeft gedreigd.

De tekst zal nu moeten worden geharmoniseerd met die van de senaat, die in juni een minder vergaande tekst goedkeurde. Daarin ging het vooral om minder verbruik van autobrandstoffen.

De tekst van het Huis van Afgevaardigden stelt voor het eerst een drempel op voor het percentage hernieuwbare energie in de productie van de energiebedrijven.

De VS zijn goed voor een kwart van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, maar de regering Bush weigert beperkende maatregelen. Het Witte Huis vreest dat dit de Amerikaanse economie zou schaden en vindt het doelloos als ook grote vervuilers als China en India niets doen.