LONDEN - Dat er heel wat punten van overeenstemming zijn tussen de mens en de mensapen die onze voorvaderen zijn, is niks nieuws. Maar de Sunday Telegraph onthult nu een nieuwe eigenschap die we delen: het spelen van spelletjes, in het bijzonder 'hints', bij televisiekijkers bekend als een spel waarbij iets of iemand zonder woorden dient uitgebeeld zodat anderen kunnen raden waarover het gaat.
'Charades' heet dat in de Angelsaksische wereld, waar dit een van de populairste gezelschapsspelleltjes is.

Nu hebben onderzoekers aan de Schotse St. Andrews-universiteit ontdekt dat ook mensapen (vooral orang oetans) ook weten hoe zo’n spel in elkaar zit. Want ook zij hebben de neiging om met gebarentaal duidelijk te maken wat ze willen. Naarmate hun 'publiek' niet begrijpt wat ze bedoelen, worden die gebaren en gelaatsuitdrukkingen driftiger en dringender.

'We waren verbaasd om vast te stellen hoe de reacties van de apen zo duidelijk een weerspiegeling vormden van de respons van zijn ’publiek’, of het gebrek daaraan', zegt onderzoeksleider professor Richard Byrne, die in deze bevindingen een belangrijk element ziet in de zoektocht naar het ontstaan van taal. 'Als je de video bekijkt kun je duidelijk zien of de aap denkt dat men hem goed, een beetje of helemaal niet heeft begrepen. Net als in het spel ’hints’ dat wij zo graag spelen.'

Concreet boden de onderzoekers de orang oetan afwisselend voedsel aan dat ofwel heel verleidelijk was (een banaan bijvoorbeeld) of juist niet (een stuk prei). De aap maakte dan duidelijk wat hij wilde, maar de vorsers deden of ze dat niet begrepen en gaven toch de ongewenste prei. Daarop reageerden de apen door met gebaren en gelaatsuitdrukkingen uit te drukken hoe ontevreden ze waren en wat ze wel wilden.