Als het aan een Japanse autobouwer ligt, zijn er binnen afzienbare tijd geen Bob meer nodig die bereid zijn een avondje alcoholvrij te stappen, om andere feestgangers veilig naar huis te brengen. Er is een wagen op komst die zelf uitmaakt of de bestuurder teveel heeft gedronken en die hem in dat geval gewoon belet om te vertrekken, zo schrijft de Mail on Sunday.
Een Japanse autobouwer experimenteert met een wagen die, door het gebruik van elektronische 'neuzen' die een alcoholgeur kunnen opsporen en van camera’s en detectoren die het gedrag van de bestuurder bestuderen, zelf de rol van Bob speelt, door simpelweg te beletten dat de dronken chauffeur kan vertrekken.

Volgens de bedenkers is het systeem zo efficiënt dat het zelfs een onderscheid maakt tussen de bestuurder en zijn passagiers, want als die laatsten hebben gedronken en de chauffeur niet, kan er normaal worden gestart.

Er bestaan momenteel al ’alco-sloten’ die een dronken chauffeur het rijden onmogelijk maken. Maar daarvoor moet hij wel blazen in een pijpje. Dat veronderstelt dat de verantwoordelijke wil meewerken, wat niet altijd het geval is. Bij het nieuwe systeem is het de auto zelf die het initiatief neemt.

Vanaf het ogenblik dat iemand achter het stuur plaatsneemt, controleert een geursensor de adem, op het stuur wordt ook het alcoholniveau in het zweet van de handpalmen gemeten en een piepkleine camera bekijkt gelaatsuitdrukkingen en oogbeweging om daaruit af te leiden of de bestuurder in staat is om te rijden. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar het tempo waarmee de chaufffeur met de ogen knippert, omdat dit vaak wijst op slaperigheid.

Wanneer al die gegevens aantonen dat er teveel is gedronken, wordt de versnellingsbak automatisch geblokkeerd en meldt de GPS waarom er niet kan worden vertrokken. Volgens bedenker Nissan zal het systeem binnen vijf jaar operationeel zijn en van dan af aan standaard en even gewoon zijn als een GPS of een airbag.