De wielerbond steunt in grote lijnen de verzuchtingen van de seingevers die zaterdagavond beslisten prikacties te houden voor wielerwedstrijden in Vlaanderen. 'Een deel van het probleem is te wijten aan onduidelijke wetgeving', zegt Eddy Lissens.
Lissens was zaterdag in naam van Wielerbond Vlaanderen en van de Belgische Wielerbond (KBWB) aanwezig op de vergadering van seingevers.

Volgens Lissens is de taakomschrijving van seingevers onduidelijk. 'Er is een aanpassing nodig van het koninklijk besluit', zegt hij, 'want vaak vraagt de politie van de seingevers om taken uit te voeren die ze helemaal niet mogen uitvoeren'.

Lissens noemt als voorbeeld het verbieden van verkeer in de tegenrichting van de richting waarin de wielrenners en volgwagens rijden. De wielerbond vraagt dat de bevoegdheden van signaalgevers beter omschreven zouden worden.

Lissens pleit ook voor meer aandacht van de gemeenten. 'Als zij een politieverordening zouden uitschrijven die van bepaalde wegen gedurende een dag eenrichtingsstraten maakt, zou al een deel van de problemen opgelost zijn', luidt het.

Een deel van de Vlaamse seingevers besliste zaterdag om prikacties te houden voor wielerwedstrijden. Ze willen zo meer respect eisen van autobestuurders, renners en politie. Ze vragen onder meer overtreders te kunnen verbaliseren.

De KBWB benadrukte zondag dat er de voorbije jaren heel wat inspanningen zijn gedaan voor de seingevers. Persverantwoordelijke Tom Van Damme wijst bijvoorbeeld op een nieuwe handleiding met aandacht voor de verzekering en de rechten en plichten van de seingevers, en op de nieuwe uitrusting die de bij de bond aangelsoten seingevers kregen. 'Ze krijgen zogezegd geen erkenning, maar dat is zeker niet zo voor wat betreft de KBWB', zei hij.