Manische depressie en schizofrenie, twee van de mentale aandoeningen waarmee steeds meer mensen kampen, zijn genetisch bepaald. En, zo schrijft de Sunday Telegraph, uit drie verschillende onderzoeken blijkt dat die twee ziektes dezelfde genetische oorzaken hebben. Volgens het tijdschrift Nature is dat de conclusie van een grote internationale studie die oorspronkelijk ten doel had de genetische achtergrond van schizofrenie te onderzoeken.
De vorsers verzamelden gegevens over 15.000 mensen die lijden aan die ziekte en van 50.000 gezonde proefkonijnen en kwamen tot de vaststelling dat duizenden minuscule genetische mutaties, SNP's in vaktermen, mede-verantwoordelijk zijn voor het risico om schizofreen te worden.

Tegelijk bleek dat dezelfde genetische SNP-variaties een rol speelden bij manische depressie hoewel die twee aandoeningen tot dusver werden behandeld alsof ze volledig los stonden van elkaar. Hoewel deze ontdekking de onderzoekers niet direct dichter brengt bij een remedie voor deze ziektes, kunnen ze op basis van de nieuwe ontdekking wel verder graven naar de oorzaken, en van daaruit hopelijk naar een behandeling.

Belangrijke doorbraak

Volgens Michael O'Donovan, professor in psychiatrische genetica bij het Medical Research Council in Cardiff, in Wales, 'is dit een behoorlijk belangrijke doorbraak omdat we vroeger het aantal genetische varianten dat in verband werd gebracht met schizofrenie op de vingers van één hand konden tellen. Verrassend was ook dat die genen niet alleen een rol speelden bij schizofrenie, maar ook bij bipolaire stoornissen, manische depressiviteit dus. Dat wijst erop dat die twee aandoeningen dichter bij elkaar liggen dan we in de psychiatrie tot dusver dachten'.

Thomas Insel, de directeur van het Amerikaanse Instituut voor Geestelijke Gezondheid in Bethesda, Maryland die de onderzoeken mede-financieerde, voegde daaraan toe: 'Als enkele van dezelfde genetische risicofactoren ten grondslag liggen aan zowel schizofrenie als bipolaire stoornissen, is het mogelijk dat ze voortvloeien uit een gelijkaardige kwetsbaarheid in de ontwikkeling van de hersenen. De grote vraag is nu: waarom ontwikkelt zich bij sommige mensen een vorm van manische depressiviteit en bij anderen schizofrenie?'

De onderzoeken werden mogelijk gemaakt door de vorderingen in het analyseren van het genoom bij patiënten, waardoor het DNA veel accurater kon worden onderzocht dan voorheen.