BRUSSEL - Vanaf volgende week schaft minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael de papieren afdruk van de elektronische identiteitskaart (eID) af. Op dit moment hebben al 612.655 Belgen een nieuwe eID.
Al 612.655 Belgen hebben elektronische identiteitskaart. Zij hebben naast hun eID ook een papieren adresbewijs gekregen dat tot nu toe werd uitgereikt met de nieuwe identiteitskaart. Dewael schaft dit papieren bewijs vanaf volgende week af. De 612.655 Belgen die al een nieuwe eID hebben, moeten het papier niet langer bij de hand hebben om hun woonplaats te bewijzen, laat Dewael weten.

Tegenover de politiediensten volstaat een gewone verklaring over de hoofdverblijfplaats samen met het vertonen van de eID. De politie kan aan de hand van de gegevens op de eID nagaan of de verklaring strookt met de waarheid.

De invoering van het adresbewijs was een compromis met de banksector in afwachting dat daar de nodige lezers beschikbaar waren. Banken moeten immers in het kader van de controle op witwaspraktijken zich vergewissen dat ze over de juiste gegevens beschikken van hun rekeninghouders. Aangezien elke burger, bedrijf of overheidsinstelling momenteel zo’n eID-lezer kan aanschaffen, is het papieren bewijs overbodig geworden, zegt Dewael.

Door het adres enkel in de chip te vermelden, moeten ongeveer 1 miljoen burgers per jaar bij adresverandering geen nieuwe kaart aanvragen. Ze moeten enkel het nieuwe adres op de chip laten aanbrengen in de gemeente. Zo besparen de burgers ongeveer 10 miljoen euro per jaar.

Op dit ogenblik worden er 130.000 kaarten per maand uitgereikt.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig