BERLIJN - De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder en de Franse president Jacques Chirac hebben zaterdagavond na afloop van een twee uur durend onderhoud over de crisis rond de Europese grondwet de voortzetting van het ratificatieproces bepleit.
,,Beide leiders zijn het erover eens dat het ratificatieproces in de andere lidstaten moet voortgezet worden'', deelde de woordvoerder van Schröder mee. Volgens de zegsman heeft elke lidstaat het recht en de plicht om zich over de Europese grondwet uit te spreken.

Chirac en Schröder praatten zaterdagavond tijdens een diner ruim twee uren over de ratificatieproblemen rond de Europese grondwet. Bij het onderhoud waren enkel tolken aanwezig.

Beide leiders wisselden ook van gedachten over het nakende debat over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Om de werking van de Unie niet in het gedrang te brengen, zouden de vijfentwintig lidstaten op de Europese top van 16 en 17 juni een akkoord moeten bereiken over de inkomsten en uitgaven van de EU tot 2013.

Als gevolg van de verwerping van de Europese grondwet in Frankrijk en Nederland is de Europese Unie in een crisis beland. Schröder staat in het centrum van het diplomatieke crisismanagement. Zo probeerde hij vergeefs een beraad van de zes stichtende lidstaten te organiseren. Op 10 juni praat hij in Parijs opnieuw met Chirac. Drie dagen later zal hij de Britse premier Tony Blair ontvangen in Berlijn. Blair neemt op 1 juli het voorzitterschap van de Unie over.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig