BRUSSEL - Vanmorgen vroeg hebben de Franstalige partijen in Hertoginnedal een akkoord bereikt over de herfinanciering van de Franse Gemeenschap, in het bijzonder over het onderwijs. Het akkoord wordt nu omgezet in een wetsontwerp dat morgen door het parlement van de Franse gemeenschap zal besproken worden. Vrijdag zal erover gestemd worden in de bevoegde commissie.
Het akkoord voorziet ten eerste in een inhaalbeweging voor de werkingskosten van de twee gesubsidieerde onderwijsnetten ten aanzien van het gemeenschapsnet. Het betreft als het ware een actualisering van het schoolpact wat de subsidiëring van de werkingskosten van de eerste twee netten optrekt tot 75 procent van de dotaties voor de gemeenschapsscholen.

Positieve discriminatie

Deze inhaalbeweging zal gefaseerd uitgevoerd worden volgens het criterium van de positieve discriminatie (D+). Eerst zullen de lagere scholen D+ aan bod komen. Later volgen de secundaire scholen D+ en tenslotte de gewone secundaire scholen. Dat deel van het akkoord moet ten laatste tegen 2007 uitgevoerd zijn.

Langs de andere kant worden de vrije scholen verplicht om elke leerling te aanvaarden die hun pedagogisch project onderschrijft. Ook zullen er inspanningen worden geleverd om het onderwijs goedkoper en zelfs gratis te maken. De vrije scholen zullen ook regelmatig een controle van hun werkingskosten moeten aanvaarden.

Een bedrag, gelijkwaardig aan de sociale voordelen die aan andere netten worden toegekend door de gemeenten, zal toegekend worden aan de gemeenschapsscholen volgens een fasering en een criterium die gelijk zijn aan die van de hoger vermelde inhaalbeweging. Schoolgebouwen

Er komt 1,5 miljard vrij voor de schoolgebouwen betreft. Voor 2010 zal er 500 miljoen frank worden verdeeld tussen de structuurfondsen van de drie netten. 1 miljard frank zal worden besteed aan dringende werken. Om van dat extra geld te kunnen genieten, moeten de vrije scholen hun gebouwen wel onderbrengen in een vzw waarin een vertegenwoordiger van de regering zal zetelen.

De Franstalige partijen zullen ook enkele eisen overmaken aan de federale regering. Zo willen ze onder meer een vermindering van de BTW tot zes procent voor werken aan schoolgebouwen. Daarnaast vragen ze een herschikking voor de schulden die de gesubsidieerde netten voor 1989 maakten. Tot slot willen ze ook een vermindering van de registratierechten voor een forfaitair bedrag van 1.000 frank.