STOCKHOLM - De Zweedse regering heeft zware kritiek over zich heen gekregen van Israël en Frankrijk omdat zij een visum heeft verstrekt aan een Hamas-minister. Atef Adwan, de Palestijnse minister van Vluchtelingenzaken, kreeg een visum gekregen om zaterdag een door Zweeds-Palestijnse groeperingen georganiseerde conferentie in Malmø te kunnen bijwonen. In het kader van het Schengen-verdrag geeft dit visum Adwan het recht om zich vrijelijk naar andere Schengen-landen te begeven.

Omdat de Hamas op de lijst van terreurorganisaties staat, is het beleid van de Europese Unie erop gericht de Hamas zoveel mogelijk op afstand te houden. Het verstrekken van inreisvisa aan Hamas-leden strookt niet met dat beleid.

Israël vreest dat Zweden op deze wijze legitimiteit verleent aan een regering die weigert het geweld tegen de joodse staat af te zweren en het bestaansrecht van Israël niet eens erkent. Frankrijk heeft onlangs visa aan Hamas-leden geweigerd en heeft gezegd dat Zweden hetzelfde had moeten doen.

De Zweedse premier Goran Persson verdedigt de beslissing van zijn regering. Hij zei dat alle vijftien Schengen-landen op de hoogte waren gesteld dat Adwan een visumaanvraag had ingediend, en dat geen van hen bezwaren had geuit. Maar volgens de Franse ambassade in Stockholm hebben de Zweden niet duidelijk aangegeven dat het om een kopstuk van de Hamas ging.