OPWIJK - De Nederlandse brouwer Heineken verhoogt zijn belang in de Affligem Brouwerij uit Opwijk tot 95 procent. Heineken bezat sinds mei vorig jaar 50 procent. Het verdeelt de Affligemtrappist al sinds 1980 in Nederland en Frankrijk. De overige 5 procent blijft in handen van de familie De Smedt.
De brouwerij realiseerde in 2000 een omzet van 300 miljoen frank (7,4 miljoen euro), een stijging met 6 procent in vergelijking met 1999 en een bierverkoop van 78.000 hl. tegenover 66.000 hl. het jaar voordien. De toename komt volledig op rekening van de Affligemtrappist (45.000 hl. in 2000). Affligem brouwt daarnaast ook nog het abdijbier Postel (3.000 hl), Op Ale (6.000 hl) en private labelbieren voor supermarkten.

Sinds 1999 lopen zware investeringen ten belope van 100 miljoen frank (2,4 miljoen euro) in capaciteitsverhoging en milieuvriendelijker productie van de brouwerij. De brouwcapaciteit die in 1998 45.000 hl. bedroeg wordt hiermee uitgebreid tot 120.000 hl. De verwachting is dat er dit jaar 90.000 hl. bier gebrouwen wordt.

Vooral de uitvoer van het abdijbier Affligem naar de Verenigde Staten, Nederland en vooral Frankrijk neemt sterk toe. Heineken wil vooral in Frankrijk het Affligembier positioneren tegenover de Leffe van Interbrew.