KAPELLEN - Voor de eigenaars van weekendhuisjes die staan waar dat niet mag, is een sociale oplossing in de maak. In overleg met de gemeenten en OCMW's kunnen eigenaars van wie het verblijf wordt afgebroken een sociale woning ter beschikking krijgen. Voorts kan de afbraak zelfs vermeden worden als een verjaringstermijn voor de dossiers wordt bepaald. Dat heeft Marc De Rouck, woordvoerder van Vlaams minister Dirk Van Mechelen, zaterdagmiddag gezegd.
Beide suggesties zijn het resultaat van overleg tussen vertegenwoordigers van het kabinet van Vlaams minister van economie en ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen en de leiding van het Nationaal Komitee Weekendverblijven (NKWV).

Die twee partijen hebben zaterdagmiddag gepraat in de gemeentelijke bibliotheek van Kapellen. Het onderwerp was het afbraakbeleid van de Vlaamse regering, waardoor 95 procent van de weekendhuisjes dreigt te verdwijnen.

Te drastisch, zeggen de mensen van NKWV, die vaak al dertig jaar in een dergelijk huisje verblijven. Dus legden ze het beleid ter discussie voor aan Remi Molein, kabinetschef van Van Mechelen, en diens woordvoerder Mark De Rouck.

NKWV-voorzitter Lode Lambrechts sprak zijn tevredenheid uit na het overleg dat één uur heeft geduurd. "Onze belangrijkste eis is ingewilligd. We krijgen het gevraagde gesprek met Van Mechelen, op 6 juni om 10 uur. Dan onderhandelen we verder."

"Ook belangrijk is dat een sociale oplossing in de maak is", aldus Lambrechts. "Voorts willen wij een regularisatie van de huisjes die al 30 jaar bestaan. Ook daarover wordt op 6 juni gepraat."

Hoe het weekendhuisjesbeleid socialer kan, vertelde De Rouck. "Uiteraard moeten eerst de gemeenten bepalen of een huisje al dan niet fout staat. Is dat zo, dan kunnen ze overgaan tot de afbraak, maar in overleg met het OCMW een sociale woning aanbieden."

"Maar als een huisje volgens de beleidsplannen echt weg moet, dan kan de afbraak toch nog worden verhinderd door een verjaringstermijn", stelde De Rouck. "Die termijn kunnen we aanpakken, maar daarover moet eerst worden gepraat met het ministerie van justitie. Zekerheid over dat voorstel is er niet."

Het NKWV toonde zich alleszins tevreden over de uitkomst van de actie. Eerder klonk het dat Van Mechelen elk contact met de eigenaars "halsstarrig weigert". Toch blijft het NKWV strijden voor regularisatie van alle dossiers.