ANTWERPEN - Driehonderdvijftig boze eigenaars van weekeindverblijven zijn zaterdagmiddag in de Gemeentelijke Bibliotheek van Kapellen, woonplaats van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen, gehoord door de kabinetschef van de minister.
Een groep actievoerders van het Nationaal Komitee Weekeindverblijven (NKWV) is zaterdagochtend van Antwerpen naar Kapellen gestapt. Daar kregen zij assistentie van eigenaars van weekendverblijven, gelegen in illegale zones, uit heel het land.

Van Mechelen zelf is op dit ogenblik in het buitenland en gaf tot ontevredenheid van de actievoerders niet thuis. Tot bij de woning van de minister mochten zij niet komen. Dus werd er uitgeweken naar meer neutraal terrein: de gemeentelijke bibliotheek aan de Antwerpsesteenweg.

Voorzitter Lode Lambrechts en zijn NKWV voeren al jaren strijd tegen het afbreken van de weekeindverblijven. Van minister Van Mechelen verwachten ze hulp en steun. Daarover gaan ook de gesprekken die op dit ogenblik worden gevoerd tussen de kabinetschef van de minister en een delegatie van de actievoerders.