BRUSSEL - Alle parketten en politiediensten in België krijgen een circulaire van de Justitieminister Marc Verwilghen (VLD) in de bus. In de rondzendbrief wordt de toepassing van de leugendetector uit de doeken gedaan. Voorlopig wordt enkel in Brussel een leugendetector effectief in gebruik gesteld.
Een jaar geleden stond men bij Justitie nogal weigerachtig tegenover het gebruik van het toestel. Dankzij de leugendetector werd de jongste tijd echter een doorbraak bereikt in een aantal dossiers. Brusselse speurders worden naar Canada gestuurd om daar een theoretische opleiding te volgen.