Schröder en Fischer verdeeld over wapenembargo
BERLIJN - De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder en zijn minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer zitten niet op dezelfde golflengte in het debat over de opheffing van het Europese wapenembargo tegen China. In een interview met het Duitse dagblad Die Zeit schaart Fischer zich openlijk achter zijn sceptische groene achterban.
,,De kanselier weet dat ik in dit debat een meer sceptische houding heb, net zoals mijn partij en mijn parlementaire fractie'', verklaart Fischer in een vraaggesprek dat morgen in Die Zeit verschijnt.

Het boegbeeld van de Duitse groenen verwijst naar de moeizame onderhandelingen in de schoot van de Europese Unie. ,,De ministers van Buitenlandse Zaken werken aan een consensus, maar die hebben we nog niet gevonden. Mensenrechten, regionale stabiliteit, een restrictieve gedragscode voor de wapenexport, de Amerikaanse bezwaren: met al die factoren zullen we rekening moeten houden als we een consensus willen bereiken. Ik weet dat en de kanselier weet dat ook''.

Water in de wijn

Fischer vindt dat de voorstanders van een snelle opheffing van het embargo (veel) water in de wijn moeten doen, een boodschap die aan het adres van zijn kanselier lijkt gericht. ,,We moeten ons concentreren op een resultaat. Wie een consensus zoekt, moet een inspanning leveren om tegemoet te komen aan zij die kritisch zijn. Enkel op deze manier kunnen we de scepsis overstijgen en de situatie echt veranderen''.

De buitenlandminister spreekt zich voorlopig niet uit over het standpunt dat hij zelf zal verdedigen wanneer het dossier aan bod zal komen in de Bundestag, het Duitse parlement. ,,We zullen zien, wanneer ik precies weet wat er ter stemming zal liggen'', zo hield Fischer de boot af.Opheffing

De conservatieve en liberale oppositiepartijen willen midden april een motie indienen tegen de opheffing van het embargo. Dat zou voor de rood-groene regeringscoalitie wel eens onaangename verrassingen kunnen opleveren, want ook de sociaal-democraten en vooral de groenen hebben veel moeite met een snelle opheffing.

Schröder beschouwt de opheffing dan weer als ,,een symbolische stap'' die de Chinese democratisering een duw in de rug moet geven. Samen met de Franse president Jacques Chirac behoort hij tot de vurigste voorstanders van een opheffing.