De Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) heeft een onderzoek ingesteld naar lekken binnen de Nationale Bank over het gebruik van de notionele intrestaftrek.
Dat heeft minister van Financiën Didier Reynders woensdag in de bevoegde Kamercommissie gezegd. Volgens de MR-minister kan de informatie alleen maar van binnen de NBB komen. 'Ik wil weten wie gelekt heeft', klonk het. De commissie besliste om sneller dan voorzien NBB-gouverneur Guy Quaden te horen.

Sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen maakte dinsdag bekend dat de NBB in 2007 dankzij de notionele intrestafrek 17 miljoen euro aan belastingen heeft uitgespaard. Volgens de socialist gebeurde dat zonder één euro aan investeringen en zonder dat er één job werd gecreëerd. Een voorbeeld van hoe de maatregel wordt misbruikt, poneerde de sp.a'er.

Nadat het nieuws uitlekte, liet de CBFA de handel in het aandeel van de NBB schorsen. Volgens Reynders werd na het lek ook een onderzoek ingesteld. 'Het lek kan niet anders dan van binnen de NBB komen. Ik wil weten wie gelekt heeft. Financiële informatie van een beurgenoteerd bedrijf mag niet meegedeeld worden vooraleer de officiële resultaten zijn gecommuniceerd', zei de MR-minister.

Reynders verdedigde dinsdag al de NBB in de affaire. Volgens de minister heeft de Nationale Bank alleen maar de wet toegepast. Hij tilt dan ook zwaar aan de beschuldigingen van Van der Maelen aan het adres van de NBB en wil dat Quaden zich zo snel mogelijk kan komen verdedigen voor de commissie.

'Wanneer er termen als 'misbruik' of 'fraude' vallen, moet de verantwoordelijke van de NBB zich zo snel mogelijk kunnen verantwoorden. Ik wil niet dat er twijfel blijft bestaan over de rechtschapenheid en achtbaarheid van de verantwoordelijke van de NBB, die mee het Europees monetair beleid bepaalt', dixit Reynders.

Volgens Reynders werd deze keer een grens overschreden. "Ofwel werd er een fout gemaakt, ofwel niet, maar we gaan niet achter geruchten blijven lopen. Indien het parlement vindt dat er geen fout werd gemaakt, dan moeten daar conclusies uit worden getrokken", zei de liberaal nog.

Bij de CBFA bleef men woensdag erg terughoudend. De vaste politiek is dat men bevestigt noch ontkent of er een onderzoek is opgestart, aldus de woordvoerder van de CBFA. Meer in het algemeen geldt het principe dat indien zou blijken dat het om koersgevoelige informatie gaat die is gelekt, er een analyse wordt opgestart.

In elk geval besliste de commissie om Quaden sneller dan voorzien te laten getuigen. Eerst zou dat deze vrijdag al gebeuren, maar dat kon wegens agendaproblemen van de gouverneur niet. Uiteindelijk zal Quaden op woensdag 19 maart worden gehoord, om 11.00 uur. De NBB-gouverneur vroeg een deel van de hoorzitting achter gesloten deuren te houden.

De discussie over de NBB ontspon zich tijdens het debat in de commissie over de begroting. Daar werd nogmaals gebakkeleid over de notionele intrestaftrek. Reynders liet de Kamerleden weten dat hij nog niet beschikt over officiële cijfers over de kostprijs van de maatregel, aangezien die nog maar één jaar van toepassing is en de bedrijven hun belastingaangifte nog niet hebben gedaan.

De minister hekelde de verwarring die de sp.a volgens hem tracht te zaaien over de toepassing van de maatregel. "Kan men bedrijven verwijten dat ze de wet toepassen?". Reynders liet ook nog verstaan dat het normaal is dat ook de overheidsbedrijven de maatregel toepassen.

Dirk Van der Maelen vroeg zich af hoe de regering - zoals voorzien in de begroting - 150 of 200 miljoen gaat vinden indien er geen sprake is van misbruiken. Sp.a-fractieleider Peter Vanvelthoven wees er dan weer op dat Reynders volgens minister van Werk Josly Piette (cdH) wel over cijfers beschikt. "Ik zeg u alleen maar de waarheid", zei Reynders daarop. Waarop Vanvelthoven repliceerde: "Dan spreekt Piette niet de waarheid"..