De Koninklijke Belgische Wielerbond (KBWB) stuurde Vladimir Holecek, voorzitter van de Europese Wielerunie (UEC), een brief met een paar pertinente vragen. De Belgische bond is niet te spreken over de manier waarop de afgelopen weekend goedgekeurde resolutie wordt voorgesteld.
Net als Italië, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Oostenrijk en Griekenland stemde België afgelopen weekend tijdens het congres van de Europese Wielerunie in Griekenland trouwens tegen de resolutie, waarin de Franse federatie onder meer gevraagd werd om Parijs-Nice, of een andere internationale wedstrijd die buiten het reglementair kader van de UCI georganiseerd wordt, niet toe te laten.

"Eerst en vooral is het onze plicht de UEC erop te wijzen dat de resolutie, die tijdens het recente congres voorgelegd en goedgekeurd werd, niet statutair in orde was, wat het risico inhoudt dat deze aangevochten kan worden", waarschuwde de KBWB. "We vinden het ook onaanvaardbaar dat een communiqué betreffende de resolutie opgesteld en verstuurd werd door de voorzitter van de UCI in plaats van de UEC. Dit is een duidelijk misprijzen ten aanzien van de continentale federaties. Zorgwekkender is bovendien dat de inhoud van de resolutie verdraaid werd. De resolutie ging over de hervorming van de ProTour en niet over een evaluatie van de ProTour, zoals verkeerdelijk geïnsinueerd werd in het communiqué van de UCI."

De KBWB herhaalt dat de recente uitlatingen in de pers van de voorzitter en vicevoorzitter van de UCI, Pat McQuaid en Hein Verbruggen, het ergste laten vrezen voor de toekomst van de wielersport. "In tegenstelling tot de oproep tot dialoog pleiten zij openlijk voor een splitsing van de wielersport. De resolutie stelde voorop dat McQuaid in de loop van de week een ontmoeting zou hebben met Franse staatssecretaris van Sport, teneinde te trachten een compromis te vinden. Desondanks en helaas verneemt men nu in de media dat de voorzitter van de UCI een dergelijk onderhoud weigert."

"We hopen dat de voorzitter van de UEC zijn invloed kan aanwenden om bij de voorzitter en vicevoorzitter van de UCI ervoor te pleiten dat een splitsing afgewend wordt en dat een compromis bereikt wordt en dit in het belang van de renners, de ploegen en het wielerpubliek, die het slachtoffer zijn van dit conflict", besloot de KBWB in zijn brief.