De stadsontvanger en het departementshoofd Cultuur van de Stad Gent moeten de toestand van het Smak onderzoeken en maatregelen voorstellen.
Op de jongste bijeenkomst van de Commissie Cultuur van de Gentse gemeenteraad werd uitvoerig gesproken over de financiële moeilijkheden van het Smak. Daar kwam vorige maand een tekort van 490.000 euro voor het jaar 2007 aan het licht. Het tekort werd vooral veroorzaakt door tentoonstellingen die duurder uitvielen dan begroot was, in het bijzonder die van de Amerikaanse kunstenaar Paul McCarthy.

De commissie besliste dat de stadsontvanger en het departementshoofd Cultuur een verslag moeten opmaken over de financiële situatie van het museum. Ook werd hen gevraagd een begroting voor 2008 op te stellen. Ten slotte zullen zij bekijken welke maatregelen kunnen worden genomen om het tekort weg te werken en om verdere ontsporingen van het budget te vermijden.

Vanavond komt de raad van bestuur van het Smak bijeen. Daar wordt een mededeling voorgelezen van de zakelijk leider van het museum, Sven Jacobs. Verwacht wordt dat de raad van bestuur de samenwerking met Jacobs zal beëindigen.

'Er zijn in de voorbije jaren ongetwijfeld fouten gemaakt', zegt Jacobs. 'Het museum heeft een moeilijke periode gekend, maar ik kan niet aanvaarden dat de verantwoordelijkheid daarvoor volledig bij mij wordt gelegd. Ik vraag dat mijn naam gezuiverd wordt.'

Om het opgelopen tekort weg te werken, zal het programma van het Smak dit jaar moeten worden afgeslankt. De retrospectieve van de Antwerpse kunstenaar Guillaume Bijl gaat echter zoals gepland open op 5 april. Daarvan wordt in de gegeven omstandigheden veel verwacht.