Vlaams minister Bert Anciaux (Spirit) reageert positief op het voorstel van SP.A-voorzitster Caroline Gennez om een olijfboomcoalitie tot stand te brengen met christendemocraten, socialisten en groenen. 'Een dergelijke coalitie zou een echt sociaal-maatschappelijk project kunnen realiseren', aldus Anciaux op zijn website.
Het voorstel is tevens een verademing tegenover het oranje-blauwe gekakel van de laatste 9 maanden, waarin oranje-blauw er niets van gebakken heeft, luidt het.

'Wat is de meerwaarde van de huidige federale coalitie? Op vlak van de staatshervorming is het een ramp. De grootste tegenstellingen zitten in deze groep zelf. Op sociaal vlak is het een ramp. De CD&V moet al haar verkiezingsbeloftes inslikken omwille van het rechtsreactionair handelen van de liberalen', aldus Anciaux.

De echte keuze ligt volgens Anciaux dus bij de CD&V. 'Indien deze partij nog iets inzit met de wensen van het ACW, kiest ze regelrecht voor een andere federale coalitie. Zij kunnen kiezen voor een open en progressieve meerderheid, of een politiek van verstarring en eigenbelang. Hun keuze voor oranje-blauw is een keuze voor een rechts-conservatief beleid', aldus Bert Anciaux.