Federaal minister van Mobiliteit Yves Leterme (CD&V) en zijn Vlaamse, Waalse en Brusselse collega's Kathleen Van Brempt (SP.A), André Antoine (CDH) en Pascal Smet (SP.A) hebben woensdag een akkoord bereikt over het bestellen van een studie voor de evaluatie en optimalisering van het Gewestelijk Expresnetwerk (GEN) rond Brussel.
De studie moet klaar zijn binnen acht maanden en onder meer toelaten om de mobiliteitsbehoeften van, naar, in en rond de hoofdstad te analyseren. De ministers van Mobiliteit zijn ook overeengekomen tijdens een interministerieel comité voor de verkeersveiligheid om hun inspanningen voor een daling van het aantal doden en zwaargewonden op de wegen voort te zetten.

De doelstelling daarvoor ligt op een maximumaantal van 500 doden in 2015. Een 'task force' zal opgericht worden om de genomen maatregelen rond verkeersveiligheid te evalueren en de samenwerking tussen de staat en de verschillende gewesten van het land te verbeteren.