Rabobank heeft vorig jaar een financiële tegenvaller te verwerken gekregen van 568 miljoen euro als gevolg van de Amerikaanse hypotheekcrisis. De Nederlandse coöperatieve bank boekte in 2007 desondanks een winststijging van 14 procent, tot 2,7 miljard euro. Dat heeft Rabobank woensdag bekendgemaakt.
Rabobank nam door de crisis ook nog een last op het vermogen van 824 miljoen euro. 'Ik heb in mijn 38-jarige carrière nog nooit een jaar meegemaakt waarin zoveel kwesties speelden als in 2007', zei bestuursvoorzitter Bert Heemskerk in een verklaring.

'Meest in het oog springend was natuurlijk de kredietcrisis die de financiële wereld in beroering bracht', aldus de topman.

Rabobank zag het marktaandeel in zowel de hypotheekmarkt als de spaarmarkt stijgen, wat mogelijk was door de groei van de kredietverlening en spaargelden in Nederland. De baten van de bank stegen met 14 procent, tot 11,5 miljard euro.

De bank meldde verder te verwachten dat de langetermijndoelstelling van een groei van minimaal 12 procent ook dit jaar zal worden gehaald, 'tenzij de financiële markten aanzienlijk verder verslechteren'.