BRUSSEL - Er zijn acties op komst bij de diensten van de Vlaamse overheid. Dat zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront. De acties komen er omdat de vakbonden op 3 maart officieel te horen hebben gekregen dat de Vlaamse overheid niet bereid is om tegemoet te komen aan de eisen van het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het sectoraal akkoord 2008-2009.
'De overheid verplicht ons om de onderhandelingen af te breken en ons op te maken voor harde syndicale acties', luidt het in een gemeenschappelijke mededeling van het ACOD, ACV Openbare diensten en het VSOA.

De vakbonden willen via het sectoraal akkoord een koopkrachtverhoging van 5 procent. 'Die verhoging willen we gerealiseerd zien in een verhoging van de salarisschalen, de eindejaarstoelage en het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques.'

De overheid heeft volgens de vakbond ondertussen zelf een 'onderhandelingsdocument' op tafel gelegd dat 'zonder meer als provocatief kan bestempeld worden', zegt het ACV. 'Naast een paar ’strikjes’ om de schone schijn naar buiten toe op te houden, gaat het bijna uitsluitend over afbouw van statutaire rechten tot zelfs invoeren van een bijkomende, regelrechte ontslagregeling.'