Burgemeester Anne-Marie Lizin van Hoei heeft wel degelijk inbreuken gepleegd op de privacywetgeving door een lijst van het Centre Hospitalier Régional Hutois (CHRH) te gebruiken om patiënten een spoedig herstel te wensen. Dat oordeelt de commissie voor de bescherming van het privéleven van het Waals Parlement. Lizin zelf ontkent de aantijgingen.
De commissie werd vorig jaar gevat door Philippe Charpentier die in de gemeenteraad van Hoei in de oppositie zit. Hij had er op gewezen dat de burgemeester een listing van het ziekenhuis gebruikte om wensen voor een spoedig herstel te versturen of gelukwensen aan jonge moeders.

Na de beslissing van de commissie maandag, eisen meerdere Waalse parlementsleden dat minister Courard burgemeester Lizin schorst of zelfs uit haar ambt ontzet.

De Waalse minister van Binnenlandse Aangelegenheden Philippe Courard wacht op een klacht om maatregelen te nemen tegen de PS-burgemeester.

Hervé Jamar (MR), burgemeester van Hannuit, spreekt van 'notoir wangedrag'. Minister Courard repliceert dat hij een klacht afwacht van een gemeenteraadslid om maatregelen te nemen.

'Niet waar'

Anne-Marie Lizin zelf ontkent formeel dat ze toegang heeft gehad tot de persoonlijke gegevens van het Hoeise Centre Hospitalier Régional en dat ze de wet op de bescherming van de privésfeer heeft overtreden.

Lizin herinnert er woensdag in een communiqué aan dat de wensen voor een spoedig herstel sinds 1989 automatisch naar de patiënten van het CHR worden gestuurd. Het enige doel van de boodschap was het contact tussen de patiënt en het ziekenhuis een menselijker karakter te geven, aldus de PS-politica.

De voorzitter van het CHR, Pierre Tilkin, van zijn kant zegt erg verwonderd te zijn over de publiciteit 'rond het private leven van patiënten'. Het meest verbazingwekkend is dat het CHR er nooit over werd ingelicht, zegt hij.

De wensen werden automatisch verstuurd en het voorzitterschap heeft nooit toegang gehad tot de listing van patiënten, voegt de voorzitter er nog aan toe.