België moet een tandje bijsteken
BRUSSEL - De Belgische regering heeft een paar goede aanzetten gegeven, maar moet een tandje bijsteken, vindt het Internationaal Monetair Fonds. De financiering van federale staat en deelstaten moet herzien worden.
Het IMF stelde maandag zijn definitieve rapport over België voor. Een van de opdracht van het IMF bestaat in het opvolgen van de economische en financiële ontwikkelingen in zijn 184 lidstaten en het bestrekken van beleidsadvies. Het rapport over ons land is genuanceerd. ,,Het beleid gaat de goede richting uit, maar de hervormingen moeten versterkt worden'', zegt Luc Everaert, het afdelingshoofd van het Europees departement van het IMF in Washington. ,,De komende verkiezingen en regeringsonderhandelingen zijn daarvoor het uitgelezen moment'', vindt hij.

Wat dan volgens Everaert zeker op tafel moet liggen is een betere coördinatie tussen de verschillende beleidsniveau's in ons land en meer financiële verantwoordelijkheid. Daarmee verwijst het IMF naar de financieringswet, waardoor geld naar de gewesten en gemeenschappen vloeit, terwijl de grote uitdagingen van de vergrijzing en de gezondheidszorg op de schouders van de federale overheid blijven rusten. Een federale overheid die almaar krapper bij kas zit.

Everaert wijst er ook op dat de werkloosheid hier minder snel daalt dan in de ons omringende landen. ,,België is het enige land waar een werkloosheidsuitkering onbeperkt in de tijd wordt uitgekeerd.'' Een deel van de oplossing ziet het IMF in lagere lasten op arbeid en extra inspanningen in opleiding.

Hij vindt ook dat België de inspanningen om ouderen langer aan het werk te houden moet opdrijven. Het Generatiepact is een eerste goede aanzet, maar onvoldoende. Alle vormen van vervroegd pensioen moeten stilaan uitsterven. Het IMF bevestigt dat de Belgische economie vorig jaar met 3 procent groeide. Voor dit jaar blijft de verwachting dat de economie met 2,2 procent zal vooruitgaan.

België mag ook iets meer budgettaire discipline aan de dag leggen, vindt het IMF. Voor dit jaar rekent de regering op een overschot van 0,3 procent. ,,Dat overschot zou jaarlijks met 0,3 procentpunt opgetrokken moeten worden tot België een surplus van 2 procent haalt. De uitgaven moeten beter onder controle gehouden worden'', zegt Everaert. ,,Alleen zo zal het mogelijk zijn om de pensioenen en de stijgende gezondheidszorgen te betalen.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig