CD&V wil huidige rol koning behouden
Foto: mhb
BRUSSEL - CD&V vindt dat huidige rol van de koning het best behouden blijft. Dat zegt partijvoorzitter Jo Vandeurzen. ,,De macht van de koning wordt geregeld in de grondwet. Wij zijn integristen van de grondwet'', voegt kamerfractieleider Pieter De Crem daaraan toe.
De discussie over de rol van de koning dook deze week opnieuw op naar aanleiding van de nieuwjaarstoespraak van Albert II en zijn pleidooi tegen separatisme en ,,omfloerst'' separatisme. Voor Spirit en N-VA de gelegenheid om met een voorstel op de proppen te komen om de Belgische monarchie op Zweedse leest te schoeien, waarbij de koning enkel nog een ceremoniële rol toebedeeld krijgt.

CD&V sprak zich deze week nooit echt uit over de functie die ze weggelegd zien voor de koning. De Vlaamse CD&V-parlementsleden en Vlaams minister-president Yves Leterme lieten wel duidelijk verstaan dat de koning niks in de Vlaamse pap te brokken heeft, maar zeiden niks over zijn constitutionele taak.

Dat deed kamerfractieleider De Crem vandaag wel. Volgens hem is de functie van de vorst nu goed beschreven in de grondwet en mag het daar best bij blijven. ,,Wij zijn integristen van de grondwet'', liet hij tijdens het RTBF-programma 'Mise au point' noteren.

Het standpunt staat haaks op dat van kartelpartner N-VA. Die werkte eerder op de week al een voorstel uit om alle grondwetsartikelen te herzien die te maken hebben met de functie van de koning en pleit vandaag voor de oprichting van een subcommissie in de schoot van de kamercommissie voor Grondwetsherziening. Binnen die commissie kan het parlementair debat over de rol van de vorst dan aangevat worden, vindt N-VA.

Volgens CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen is de discussie over de rol van de koning echter geen thema. ,,Wij gaan daar geen nieuw standpunt over innemen. We zullen dat op het juiste moment doen, als hierover een debat komt'', legt de partijvoorzitter uit. ,,Essentieel voor de CD&V is wat gaat gebeuren met de staatshervorming.''

In het televisieprogramma 'De Zevende Dag' wees VLD-kamerfractieleider Fons Borginon erop dat ook zijn partij dat standpunt huldigt. De Vlaamse Liberalen en Democraten schreven in 1992 de protocollaire functie voor de koning al in hun partijprogramma in.

Het idee verwezenlijken is echter geen prioriteit van de regeringspartij, maakten Borginon en achteraf ook de woordvoerder van VLD-voorzitter Bart Somers duidelijk. Als de VLD moet kiezen tussen het hertekenen van de rol van de monarchie en meer bevoegdheden voor Vlaanderen, is de keuze snel gemaakt. ,,Wij willen vooral werk maken van een echte staatshervorming'', luidt het.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig