BAGDAD - Het Amerikaanse leger heeft ongeveer vijftig mannelijke gevangenen uit een gevangenis in Irak vrijgelaten.
De beslissing om de gedetineerden hun vrijheid terug te geven, werd genomen door een commissie met vertegenwoordigers van de multinationale troepenmacht en de Iraakse ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Mensenrechten. Zij komen regelmatig bijeen om zich te beraden over de dossiers van gevangenen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig