BRUSSEL - Voormalig VLD-penningmeester Leo Goovaerts - die in 1999 uit het partijbureau gezet werd - zegt dat zijn politieke ,,eliminatie'' te maken had met een persoonlijke lening van 50.000 euro die hij naar eigen zeggen gaf aan premier Verhofstadt, en die niet werd terugbetaald. De CD&V reageert scherp en roept de premier ter verantwoording. ,,Indien de verklaringen van Goovaerts kloppen, dan heeft eerste minister Verhofstadt zich schuldig gemaakt aan zware misdrijven'', zegt CD&V-fractievoorzitter Yves Leterme VLD-voorzitter De Gucht noemt de beschuldigingen van Goovaerts een leugen.
Verhofstadt had volgens Goovaerts uitgebreid gebruik gemaakt van de fondsen van de partij voor zijn politieke campagnes en zou niet in staat geweest zijn tot terugbetaling. ,,Verhofstadt vroeg mij als toenmalig penningmeester hem een lening van 50.000 euro toe te kennen. Ik schreef dat bedrag binnen 24 uur van mijn privé-rekening over op die van Guy Verhofstadt'', zegt Goovaerts in de krant de Financieel Economische Tijd. In juli 1998 kreeg Goovaerts de derde plaats op de senaatslijst bij de parlementsverkiezingen toegewezen. ,,In ruil daarvoor vroeg Verhofstadt dat ik zou afzien van de terugbetaling van de lening'', beweert Goovaerts voorts. Later werd Goovaerts uit het partijbureau gezet, officieel naar aanleiding van een kranteninterview waarin hij kritiek uitte op Verhofstadt. ,,Een alibi'', zegt hij nu.

Goovaerts trok zich terug, maar startte na de verkiezingen een rechtszaak tegen de premier om zijn lening alsnog terug te krijgen. Nog volgens Goovaerts, werd uiteindelijk een oplossing gevonden: hij zou de opdracht zou krijgen de gerechtelijke achterstand in Brussel op te lossen of koninklijk commissaris voor de privacy zou worden. In ruil zou hij afstand doen van zijn proces tegen de eerste minister. ,,Maar een tijd geleden is gebleken dat Verhofstadt de afspraken niet nakomt. Vandaar dat ik opnieuw stappen voor het gerecht moet doen.''

,,Zware misdrijven''

,,Indien de verklaringen van Leo Goovaerts kloppen dan heeft de eerste minister zich schuldig gemaakt aan zware misdrijven'', reageert Leterme. ,,Hij heeft het over omkoperij van een privé-persoon met overheidsmiddelen, om een privaat geschil op te lossen en dus onrechtstreeks met als doel de persoonlijke verrijking van de eerste minister, door een verkiezingsschuld te doen verdwijnen.'' Leterme wil da ook dringend nood een reactie en uitklaring door de eerste minister opdat deze geloofwaardig verder zou kunnen functioneren. Voor CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck past het verhaal in het ,,gemarchandeer'' van de liberale partij. Hij wacht op een reactie van de premier zelf.

,,Grote leugen''

Het verhaal van Goovaerts is ,,één grote leugen'' zei VLD-voorzitter Karel De Gucht zaterdagavond in het programma Ter Zake. ,,Het ging niet om een lening, maar om een gift. Het ging dan ook nog om een gift aan de partij en niet aan de premier'', aldus De Gucht. Bovendien was het volgens De Gucht Goovaerts zelf die voorstelde de lening te laten vallen voor een functie als commissaris maar wees de premier dat voorstel af. Als bewijs had De Gucht een schriftelijke bevestiging van die versie van het verhaal van de hand van Karel Poma, de voorzitter van de statutaire commissie van de VLD die in het bericht werd genoemd als onderhandelaar.