BRUSSEL - In een eerste reactie verheugt de Vlaams minister van Economie Dirk Van Mechelen (VLD) zich over de toekenning van een gerechtelijk akkoord aan Lernout & Hauspie. Tegelijkertijd biedt hij het Ieperse spraaktechnologieconcern een helpende hand aan. Dat blijkt vandaag uit een persbericht.
"Dit gerechtelijk akkoord moet er toe bijdragen dat het bedrijf een periode van stabiliteit krijgt, zodat kan gewerkt worden aan een een herstructurering van het bedrijf, waardoor een nieuwe toekomst kan tot stand worden gebracht", aldus Van Mechelen.

De minister neemt in de loop van de volgende dagen contact op met het management "om te onderzoeken of en zo ja op welke manier, de Vlaamse overheid kan helpen om de tewerkstelling en het behoud van de know-how in Vlaanderen maximaal te verzekeren".