Notarissen mogen in de toekomst testamenten met een tekstverwerker opstellen. De Ministerraad heeft onlangs een wetsontwerp goedgekeurd, dat het verplicht handgeschreven testament bij de notaris afschaft.
Indien een burger zelf een testament opstelt zonder tussenkomst van een notaris, moet het nog wel met de hand worden geschreven. Dat melden de ministers van Justitie Jo Vandeurzen en van Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne donderdag.

Het burgerlijk wetboek bepaalt momenteel dat een notaris een testament met de hand moet schrijven, zoals het is gedicteerd. Aangezien testamenten tegenwoordig vaak uitgebreide documenten zijn van verschillende pagina’s, neemt het uitschrijven veel tijd in beslag. Bovendien is het niet vanzelfsprekend verbeteringen aan te brengen in een handgeschreven tekst, indien de burger zich nog over één of ander punt bedenkt.

Notarissen stellen in ons land jaarlijks ongeveer 27.000 testamenten op. Volgens de nieuwe bepaling mag de notaris het testament opstellen zoals elke andere notariële akte, uiteraard ook zoals het is gedicteerd. Volgens beide ministers zal het wegvallen van de verplichting het met de hand te schrijven, een aanzienlijke werkbesparing opleveren en zal ook de burger sneller kunnen worden geholpen.

Het wetsontwerp wordt na Nieuwjaar aan het parlement voorgelegd. Het treedt in het voorjaar in voege.