BRUSSEL - Dat Vlaams SP.A-minister Frank Vandenbroucke via een interview een 'persoonlijke aanval' inzet op N-VA-voorzitter Bart De Wever getuigt volgens die laatste niet van politieke moed. Volgens De Wever is de timing van Vandenbroucke, net voor de aanvang van de communautaire 'week van de waarheid' in de regeringsonderhandelingen, doorzichtig.
Vlaams minister Vandenbroucke zei zondag in De Zevende Dag dat N-VA-voorzitter Bart De Wever het debat over een staatshervorming doodt door mee een antisocialistische regering op poten te brengen.

'De uitspraak verbaast enigszins omdat de SP.A meteen na de verkiezingsnederlaag van 10 juni zelf elke federale regeringsverantwoordelijkheid afwees en besloot aan de kant te gaan staan', zegt De Wever. 'Bovendien stelden de vorige én de huidige voorzitter van de SP.A recent dat ze niet geïnteresseerd zijn in een staatshervorming (...) En ook aan Franstalige kant wees de PS een staatshervorming af', zegt de N-VA-voorzitter. Dat Vandenbroucke voor een staatshervorming is, doet De Wever hopen dat de SP.A 'haar eensgezindheid zal herwinnen en politieke verantwoordelijkheid zal opnemen wanneer in het federaal parlement een tweederdemeerderheid vereist is voor de volgende stap in de staatshervorming'.

Het verbaast De Wever ook dat Frank Vandenbroucke zich nu pas - net vóór de communautaire week van de waarheid - zorgen maakt over 'de imagoschade' die de columns van Bart De Wever de Vlaamse beweging bezorgen. De Wever wijst er op dat hij al sinds 2004 colums schrijft en zegt dat 'een selectieve bloemlezing' van die columns 'intellectueel oneerlijk' is.