Vandenbroucke valt De Wever aan
Frank vandenbroucke (SP.A)
Vlaams minister Frank Vandenbroucke (SP.A) heeft in het VRT-programma De Zevende Dag zwaar uitgehaald naar N-VA-voorzitter Bart De Wever. Volgens Vandenbroucke maakt De Wever het imago van al wat Vlaams is ‘totaal kapot’.
Vandenbroucke zei dat de N-VA-voorzitter niet alleen het Vlaams politiek, maar de hele Vlaamse Beweging een slechte dienst bewijst. ‘Hij hangt al maanden het beeld van een bekrompen Vlaamsgezindheid op, die zelfs zo niet mag genoemd worden, vind ik. De man zet ons jaren achteruit.’

Het Vlaams regeerakkoord, dat onder andere SP.A en N-VA samen hebben ondertekend, bevat een luik staatshervorming. Volgens Vandenbroucke zet De Wever dat luik op de helling.

'De keuze om een coalitie met liberalen en christendemocraten te vormen is de dood van het debat over de staatshervorming', zegt Vandenbroucke. Voor een staatshervorming is immers de steun nodig van partijen buiten die oranje-blauwe coalitie. Die heeft immers slechts een meerderheid van 81 zetels op 150. Bijlange geen tweederde dus.

Met de steun van de PS en SP.A (totaal van 115 zetels) zou het wel kunnen. Maar, zegt Vandenbroucke 'de keuze voor oranje-blauw betekent voor Reynders de start van de strijd tegen de PS in Wallonië'. 'Reynders wil de PS overal buiten, maar die strategie maakt het debat over de staatshervorming voor lange tijd dood.'

Volgens de Vlaamse viceminister-president heeft 'Reynders een ongelooflijke bondgenoot gevonden in Bart De Wever'. 'Want die vindt de strategie van Reynders fantastisch, ook al betekent het dat de staatshervorming er nooit komt omdat er zich geen draagvlak ontwikkelt in Wallonië.'

Vandenbroucke zei voorts dat de benoeming van vier Franstalige burgemeesters in de faciliteitengemeenten er niet zal komen. Die mag niet als pasmunt gebruikt worden. Als zijn collega van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open VLD) hen benoemt, ‘gooit hij de omzendbrief-Peeters in de prullenmand’, zei Vandenbroucke, die binnen de Vlaamse regering bevoegd is voor de Rand.