De gemiddelde wachttijd voor een gezin om in Vlaanderen een sociale woning te huren is volgens de laatst beschikbare cijfers meer dan twee jaar, meer bepaald 786 dagen. Maar die cijfers geven een vertekend beeld, zegt Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD).
Keulen verwijst naar kandidaat-huurders die vaak verschillende keren een aanbod weigeren. De kandidaat-huurders zijn soms ook zeer selectief.

Op geactualiseerde cijfers is het nog even wachten, maar eind 2005 stonden er in Vlaanderen 58.215 mensen ingeschreven als kandidaat-huurder voor een sociale woning (Het ging om kandidaten die nog geen sociale woning huurden). De gemiddelde wachttijd voor een gezin bedroeg toen 786 dagen. Gezinnen met vier of meer gezinsleden moesten zelfs 978 dagen wachten.

Maar volgens minister Keulen mag men zich niet blindstaren op die naakte cijfers. De werkelijkheid is genuanceerder. Zo weigeren mensen vaak drie of vier keer een aanbod omdat het niet aan hun wensen voldoet.

Als menen tevreden zouden zijn met het voorhanden zijnde aanbod, dan zouden zij meestal binnen het jaar geholpen zijn, meent Keulen. Met het nieuwe sociaal huurbesluit, dat moet ingaan op 1 januari 2008, hoopt Keulen in te spelen op het fenomeen van de weigeringen. In dat nieuwe besluit kunnen kandidaat-huurders nog maar één keer een aanbod weigeren.