De Orde van Vlaamse Balies (OVB) roept advocaten op tot voorzichtigheid in publieke mededelingen, naar aanleiding van het recente incident op het assisenproces van Hans Van Themsche. De OVB, die alle 8.500 Vlaamse advocaten groepeert, wijst daarom nog eens op een aantal principes die een advocaat moet respecteren in zijn omgangsrecht met de media.
Bij mededelingen naar de pers staan het belang van de cliënt en de principes van waardigheid, kiesheid en rechtschapenheid steeds centraal. Zo stelt de OVB in zijn persmededeling dat een rechtszaak in de zittingszaal gevoerd moet worden en niet voor de camera’s.

De Orde wijst ook op de vertrouwensrelatie die bestaat tussen advocaat en cliënt. Hij moet steeds de toestemming van zijn cliënt hebben om publieke mededelingen te doen. Die mededelingen moeten bovendien steeds gebeuren in het belang van de cliënt.

De stafhouders van de balies, waartoe de advocaten behoren, kijken toe op de behoorlijke uitoefening van het beroep en dus ook op de naleving van deze principes. Die zijn vastgelegd in een reglement van de OVB dat sinds 12 augustus 2003 in werking is.

Op het assisenproces van Hans Van Themsche hebben advocaten Vic Van Aelst en Els Gauquie, die voor de Turkse Songul Koç optraden, zich donderdag teruggetrokken. Koç wilde niet meer door Van Aelst vertegenwoordigd worden, nadat hij in Ter Zake verklaard had dat racisme had meegespeeld in deze zaak, maar dat het niet overbelicht mocht worden.