De staatsleiders van Zuid-en Noord-Korea hebben bij het afsluiten van hun tweede topontmoeting een vredesverklaring ondertekend. Ze willen ook economisch meer samenwerken.
Na de Korea-oorlog (1950-53) kwam er een wapenstilstand maar geen vredesverdrag. In theorie waren beide landen dan ook nog in staat van oorlog.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Il en de Zuid-Koreaanse president Roh Moo-hyun sloten de overeenkomst na drie dagen van besprekingen in Pyongyang. In de verklaring beloven de twee Korea's nauwe samenwerking om een eind te maken aan de militaire vijandigheid en de spanning op het schiereiland te verminderen.

Voorts willen Noord- en Zuid-Korea de economische banden versterken, op reguliere basis vracht per spoor over de grens vervoeren en langs de omstreden zeegrens een gezamenlijke visserijzone instellen.

Ook komt er een luchtcorridor van Zuid-Korea naar de berg Paektu in het noorden, waar volgens de overlevering de oorsprong ligt van het Koreaanse volk. Families die door de oorlog van elkaar gescheiden zijn geraakt zullen herenigd worden. Pogingen om ook samen deel te nemen aan internationale sportevenementen zijn vooralsnog stukgelopen op geschillen over de selectie van sporters.

Kernwapens

Aan een eventueel vredesverdrag tussen de twee Korea's moeten ook China en de Verenigde Staten meewerken. De Amerikaanse president George Bush zei vorige maand dat hij bereid is de Koreaanse oorlog formeel te beëindigen, maar alleen bij een totale nucleaire ontwapening van Noord-Korea. Net woensdag stemde Noord-Korea er mee in om zijn belangrijkste nucleaire installaties te sluiten en voor het einde van het najaar een volledige opgave te verstrekken van zijn nucleaire activiteiten.

In het verzoeningspact van de twee Korea's wordt de nucleaire kwestie slechts terloops vermeld. Noord- en Zuid-Korea zullen zich gezamenlijk inspannen voor een soepele tenuitvoerlegging van gemaakte afspraken in het zogenoemde zeslandenoverleg 'voor de oplossing van de nucleaire kwestie op het Koreaanse schiereiland'.

Noord-Korea accepteerde op 13 februari om zijn nucleair programma af te bouwen in ruil voor een belangrijke tegemoetkomingen inzake energie en garanties in verband met de veiligheid.