Pensioenfondsen halen rendement van 0,99 procent
Foto: corelio
BRUSSEL - De Belgische pensioenfondsen hebben tussen begin januari 2006 en eind juni de waarde van hun portefeuille gemiddeld zien toenemen met 0,99 procent. De samenstelling van de portefeuille blijft nagenoeg ongewijzigd met het grootste deel in aandelen en obligaties.
De Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen peilde bij 39 pensioenfondsen, die samen 8 miljard euro aan activa vertegenwoordigen of meer dan twee derde van de sector, naar hun resultaten voor het eerste halfjaar. De gemiddelde performance bedraagt +0,99 procent. Het gaat om het verschil in marktwaarde van de portefeuille tussen begin januari en eind juni.

Herstel

De Vereniging stipt aan dat de peiling op een moment komt dat de aandelenmarkten een moeilijke periode doormaakten, waardoor een groot deel van de koersstijgingen vastgesteld tijdens de eerste maanden van 2006 gecorrigeerd werden. ,,Het gaat hier uiteraard maar om een momentopname'', zegt secretaris-generaal Hugo Clémeur van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen.

Ook de stijging van de rentevoeten had een merkbare daling van de obligatiekoersen tot gevolg, met een effect op de return. Sinds begin juli is echter een herstel aan de gang die deze correctie intussen heeft geneutraliseerd, luidt het.

Vastgoed

De samenstelling van de portefeuille bleef nagenoeg ongewijzigd. Er was een kleine vermindering van investeringen in aandelen, maar ,,niet schoksgewijs'', zegt Clémeur.

In de meerderheid van de gevallen werd vastgehouden aan de strategische asset allocatie van vorig jaar. Het grootste deel wordt belegd in aandelen (48,32 pct). Daarna volgen obligaties (38,45 pct), immobiliën (10,76 pct), liquiditeiten (4,89 pct) en varia (3,50 pct). Fondsen die meer dan gemiddeld belegden in vastgoed en meer liquiditeiten aanhielden, hadden een iets groter rendement, maar ,,het effect was niet zeer groot'', zegt Clémeur.