WASHINGTON - Bijna driekwart van de mensen die in de vijf jaar volgend op de aanslagen van 11 september 2001 door de VS werden opgepakt als ,,terreurverdachte'', is niet voor de rechter gebracht wegens gebrek aan enig bewijs. Dat blijkt uit een rapport opgesteld door de Universiteit van Syracuse aan de hand van officiële gegevens.
Volgens het cijfermateriaal zijn sinds Nine Eleven in totaal 6.472 mensen gearresteerd en beschuldigd van ,,betrokkenheid bij het terrorisme''. Van hen zijn er amper 1.329 voor de rechter geleid en veroordeeld. Minder dan 300 terreurverdachten werden tot méér dan een jaar cel veroordeeld. Van de 6.500 verdachten zijn er veertien (0,2 procent) uiteindelijk tot twintig jaar of meer cel veroordeeld. Het rapport stelt dan ook dat men zich vragen kan stellen ,,over de bekwaamheid van de regering Bush om een antwoord te bieden aan de terreurdreiging.''

In 64% van de gevallen vond het parket het wegens onvoldoende bewijsmateriaal onnodig om de arrestanten voor de rechter te brengen. In nog eens negen procent van de gevallen werd het proces afgeblazen wegens gebrekkig of gebrek aan bewijs.