BRUSSEL - De Europese Investeringsbank (EIB) leent 200 miljoen euro, zowel aan de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin als aan de Waalse tegenhanger SPGE. De financiering is nodig om op middellange termijn nieuwe investeringen te realiseren.
,,Met deze financiering kunnen de twee operatoren hun investeringsprogramma op middellange termijn, 2006 tot 2008, voortzetten'', zei Philippe Maystadt, voorzitter van de EIB. De investeringsprogramma’s van Aquafin en SPGE omvatten enkele honderden projecten voor de bouw en renovatie van collectoren, overstortbekkens, pompstations en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Rioolwatercollectoren

De Europese Unie wil dat het water in de lidstaten tegen 2015 van erg hoge kwaliteit is. ,,Die doelstelling vraagt grote investeringen, gesteund door de EIB. In totaal werd hiervoor bij de bank al 1,4 miljard euro geleend'', zei Maystadt.

Aquafin NV is opgericht in 1990 op initiatief van de Vlaamse regering. Het beheert vandaag 870 pompstations, 205 zuiveringsinstallaties en 3.928 km rioolwatercollectoren.

De SPGE, die in 1999 bij gewestelijk decreet tot stand kwam, heeft 186 zuiveringsstations in beheer, 1.672 km collectoren, 561 pompstations voor afvalwater en ongeveer 17.000 km riolen.

De leningovereenkomsten, in totaal goed voor 400 miljoen euro, werden maandag ondertekend in Brussel.