BRUSSEL - Bij 48 van de 57 controlebezoeken in de keukens van Belgische gevangenissen die het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) in de periode 2000-2004 uitvoerde, zijn problemen vastgesteld op vlak van hygiëne. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte op een schriftelijke vraag van senator Hugo Vandenberghe (CD&V).
Tijdens dergelijke controles worden de algemene hygiëne, de naleving van de koude en warme keten en de temperatuur van de frituurvetten gecontroleerd. ,,De meeste inbreuken die werden vastgesteld hebben betrekking op de algemene hygiëne - bijvoorbeeld vuilbakken die onvoldoende afgesloten zijn, beschadigde muur- of vloertegels. Onvoldoende controleresultaten geven altijd aanleiding tot een waarschuwing. Eén keer werd een proces-verbaal opgemaakt'', aldus Demotte.