LEUVEN - Sportbeoefening kan wel degelijk bijdragen tot de integratie van allochtonen, maar de financiële drempel om aan te sluiten bij een sportclub, ligt voor hen vaak te hoog. Heel wat allochtonen zijn ook onvoldoende op de hoogte van het aanbod. Dat blijkt uit de eindverhandeling waarmee Patricia Mortelmans promoveerde aan de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de K.U.Leuven.
'Ik ondervroeg in het kader van mijn onderzoek veertig allochtonen. Uit hun antwoord blijkt dat sportbeoefening op vlak van integratie meer effect had bij de eerste dan bij de tweede en derde generatie. Voor allochtonen uit de eerste generatie was dat zeer nuttig om de taal te leren en andere mensen te leren kennen. Bij de anderen was dat minder het geval, ook al omdat zij al beter onze taal kennen', aldus Mortelmans.

'Alhoewel het niet bij iedereen een dergelijk effect had, stonden nagenoeg alle ondervraagden achter het idee dat sportbeoefening een integrerend effect kan hebben. Het is echter geen wondermiddel, hoogstens een hulpmiddel', zegt ze nog.

'Aan de overheid wordt gevraagd te onderzoeken of er een korting kan worden toegestaan aan allochtonen voor wie het financieel niet mogelijk is bij een club aan te sluiten. Het sportaanbod moet ook beter worden bekendgemaakt aan allochtonen', besluit Mortelmans.