Groot-Brittannië heeft zaterdag de export van vee en dierproducten stilgelegd na een uitbraak van mond- en klauwzeer. Dat heeft het Britse ministerie van milieu, voedsel en plattelandszaken bekendgemaakt. Het exportverbod betreft koeien, schapen, varkens en de andere evenhoevige diersoorten, maar ook producten zoals melk en vlees.
Het uitvoerverbod geldt voor alle evenhoevigen, zoals runderen, schapen en varkens.

Groot-Brittannië anticipeert met het vrijwillig ingevoerde exportverbod op de aankondiging van de Europese Commissie dat ze maandag officieel uitvoerbeperkingen zou opleggen voor Britse vleesproducten.

FAVV controleert invoer uit Groot-Brittannië

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) controleert intussen of er de voorbije weken invoer heeft plaatsgevonden van levende dieren tussen Groot-Brittannie en ons land.

'Een aantal experts komen in de loop van de dag samen om de invoer van levende dieren uit Groot-Brittannië na te gaan', aldus Houbaert. Het gaat dan om de import van runderen, varkens, maar vooral om schapen. Indien een Belgisch bedrijf levende dieren uit Groot-Brittannië ingevoerd heeft, gaat het FAVV ter plaatse om een controle uit te voeren en worden de dieren gecontroleerd op de ziekte.

'De ziektetekenen van mond- en klauwzeer kunnen snel zichtbaar zijn, maar het kan ook een aantal weken duren', weet Houbaert. De veehouders en dierenartsen moeten volgens Houbaert waakzaam zijn en bij de minste twijfel het FAVV verwittigen.

'Sinds de vorige uitbraak van mond- en klauwzeer bestaan nog maatregelen van algemene aard die hun nut bewijzen', aldus Houbaert. De laatste uitbraak van MZK in Europa was in 2001. De ziekte richtte toen grote schade aan.

Vervoersverbod in Nederland

De Nederlandse minister van Landbouw Gerda Verburg kondigde bij wijze van voorzorgsmaatregel een verbod op het vervoer van koeien, schapen, geiten en varkens af. Het ministerie raadt Nederlandse reizigers aan Britse boerderijen te mijden en heeft het mee terugnemen van dieren of voedsel naar Nederland verboden. Het is nog onduidelijk hoelang het vervoersverbod van kracht is.