In heel Groot-Brittannië is er een verbod op het vervoeren van vee afgekondigd. Deze maatregel komt er nadat er mond- en klauwzeer werd ontdekt.
Dit bevestigt het ministerie van Milieu vrijdag. ’Op nationaal niveau is geen vervoer van dieren toegelaten tenzij men een speciale toelating heeft’, aldus de woordvoerder van het ministerie van Milieu, Landbouw en Voeding.

Het exportverbod betreft koeien, schapen, varkens en de andere evenhoevige diersoorten, maar ook producten zoals melk en vlees. De maatregel heeft ook betrekking op het transport van dode dieren. Het ministerie meldt dat er een geval van mond- en klauwzeer werd ontdekt op een bedrijf in Surrey in het zuidwesten van Londen. De resultaten van het laboratoriumonderzoek op een verdacht staal tonen aan dat er mond-en klauwzeer heerst in het vee van dat bedrijf. Dit bericht kwam er na crisisberaad van de Britse regering. ’Onze eerste bekommernis is om te verkomen dat de ziekte zich verspreid en dat het vee wordt beschermd.

De plannen werden onderzocht en zijn goedgekeurd, aldus een woordvoerder. Er werd rond het besmette bedrijf een tijdelijke verboden zone van een kilometer, een beschermingszone van drie kilometer en een zone van tien kilometer onder streng toezicht afgebakend.

De laatste uitbraak van MKZ in Europa was in 2001. De ziekte richtte toen grote schade aan. Zes miljoen dieren belandden toen op de brandstapel. Premier Gordon Brown brak zijn vakantie af vanwege de uitbraak. Hij zei dat de autoriteiten alles doen om het virus uit te roeien.