JERUZALEM - Het merendeel van de Israëliërs gelooft, in tegenstelling tot de verklaring van de stafchef, niet dat hun land in de Intifada-strijd de overhand heeft op de Palestijnen. Dat blijkt uit een opiniepeiling die vandaag is gepubliceerd.
Volgens de peiling blijkt dat 73 procent van de Israëliërs vindt dat Israël niet heeft gewonnen. Een derde (33 procent) is zelfs van oordeel dat de Palestijnen de overwinnaars zijn, terwijl de overige Israëliërs menen dat er noch winnaars noch verliezers zijn of geen mening hebben.

Voorts gelooft 62 procent niet dat de Palestijnen zich hard inspannen om de wapenstilstand, die vorige zondag uit Palestijnse beweging is afgekondigd, te respecteren. 37% daarentegen heeft vertrouwen in de Palestijnen op dat vlak.

Bijna twee derde (63%) van de Israëiërs steunt de 'road-map', het internationale vredesplan dat op 4 juni tijdens de top van Aqaba in Jordanië werd gelanceerd. Precies een kwart is tegen het vredesplan.

Woensdag nog riep de Israëlische stafchef, generaal Moshé Yaalon, Israël nog tot winnaar uit van het conflict. Daarbij wees op de wapenstilstand. ,,Er is een grote kans dat de huidige cyclus van geweld in de komende dagen volledig ophoudt.''

De opiniepeiling werd uitgevoerd door een onafhankelijk instituut. Er werd met een steekproef van 503 personen gewerkt, met een foutmarge van 4,5%.