BRUSSEL- Hoewel de wereldeconomie naar verwachting in de tweede helft van dit jaar zal herstellen, blijft de Nederlandse economie achterlopen. Volgend jaar zou de Nederlandse economie slechts met 1,25 procent groeien. Dat blijkt uit ramingen van het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB).
Het Nederlandse bedrijfsleven blijft ten opzichte van het buitenland marktaandeel verliezen door de verslechtering van de concurrentiepositie. De stijging van de pensioenpremies, de lastenverzwaringen en de bezuinigingen op de overheidsuitgaven beperken de binnenlandse bestedingen. Het planbureau verwacht desondanks dat de particuliere consumptie dit jaar met 0,5 procent zal toenemen.

De werkloosheid zal volgens het CPB 'scherp oplopen'. Waarschijnlijk zullen er in 2004 gemiddeld 530.000 werklozen zijn, of bijna zeven procent van de beroepsbevolking. Dat is een ruime verdubbeling in drie jaar tijd.

Het planbureau denkt dat de inflatie verder zal afnemen tot gemiddeld 1,25 procent in 2004. Het EMU-tekort zal volgend jaar oplopen tot 2,6 procent van het bruto binnenlands product. Het begrotingstekort neemt volgens het CPB aan het eind van de kabinetsperiode in 2007 af tot 0,9 procent van het bruto binnenlands product.