BRUSSEL - De komende regeerperiode krijgt de gezondheidszorg jaarlijks 4,5 procent meer geld. Dat zijn de onderhandelaars gisteren overeen gekomen. De toekomstige coalitiepartners willen de maximumfactuur uitbreiden naar de zelfstandigen en de kleine risico's integreren in de verplichte ziekteverzekering voor zelfstandigen, zo kondigde formateur Guy Verhofstadt aan na afloop van het formatieberaad dat tot iets na middernacht duurde.
Regering en sociale partners zullen samen zowel het arbeids- als het sociale zekerheidsrecht van arbeiders en bedienden te harmoniseren. Daarnaast roept de regering een rondetafel bijeen met de zelfstandigen om hun statuut te versterken op het vlak van de pensioenen, de integratie van de kleine risico's in de verplichte ziekteverzekering en op het vlak van de arbeidsongevallen en de invaliditeit. Daarvoor zijn wederzijdse inspanningen van overheid en zelfstandigen nodig, benadrukte Verhofstadt.

Meer geld

Jaarlijks zullen de uitgaven in de gezondheidszorg netto met 4,5 procent stijgen. Met het extra geld willen de coalitiepartners het niveau van de gezondheidszorg in België opkrikken en de ongelijkheden voor bepaalde categorieën van zwakkeren, die nog steeds bestaan, wegwerken. De extra kost wil de regering compenseren met prijsverhogingen van tabaksproducten.

Socialisten, liberalen en Spirit legden gisteren al een aantal prioriteiten vast in de gezondheidszorg: de zorg voor de ouderen, de chronische en post-acute verzorging, de promotie van de eerstelijnszorg - zowel van generalisten als van medisch personeel zoals thuisverplegers -, de betere terugbetaling van bepaalde gezondheidszorgen - onder meer tandverzorging, kinesitherapie voor bepaalde pathologieën -, de verdere uitbreiding van de maximumfactuur naar onder meer de zelfstandigen, pediatrie en hospitalisatie van lange duur.

Uitgaven onder controle houden

Tenslotte zijn ook een aantal maatregelen vastgelegd om de uitgaven in de gezondheidszorg onder controle te houden. Het gaat om beheersingsmechanismen inzake voorschrijfgedrag, tariefzekerheid, de structurele pathologieënfinanciering, de juridische relatie tussen arts en ziekenhuisbeheerder, de consumptie van geneesmiddelen, de prijsvorming, de aanleg van het globaal medisch dossier en de planning van de medische gezondheidszorg op basis van objectieve criteria.

Er komt een meerjarenplan om een aantal plafonds, inkomensgrenzen en uitkeringen van arbeiders, bedienden en zelfstandigen aan te passen aan de welvaart. Daarnaast worden bijkomende maatregelen genomen om de werkloosheidsvallen weg te werken.

Deze voormiddag zullen de onderhandelaars nog enkele punten afwerken samen met technici , onder meer inzake de armoedebestrijding en het pensioenbeleid. Om 16 uur vanmiddag komen de toekomstige coalitiepartners weer bijeen om de volledige tekst van het regeerakkoord nog eens door te nemen. In het weekend zullen dan de laatste knelpunten wegwerken, onder meer die punten met een communautaire inslag.