Opruimingwerken Camping Cosmos gestart
Foto: (ev)
BRUGGE - De Vlaamse ministers Kris Peeters van Leefmilieu en Geert Bourgeois van Toerisme hebben zaterdag in Westende het startschot gegeven voor de opruimingswerken van de voormalige Camping Cosmos. Het kampeerterrein in de duinen, dat 25 hectare groot was, werd onlangs onteigend.
Dit jaar nog zullen alle puin en constructies worden verwijderd. In 2006 zal het gebied heringericht worden als natuurwaardevol duinengebied met een zeeweringsfunctie. De opruimingswerken zullen ruim 1,2 miljoen euro kosten.

Camping Cosmos raakte destijds bekend als het symbool van het sociaal toerisme aan de Belgische kust. Filmregisseur Jan Bucquoy maakte van het leven op de camping een film. Hij was het ook die in september vorig jaar het protest tegen de opruiming van de camping leidde.

Voor de opruiming van de camping zijn zestig kalenderdagen voorzien. In juni zal alle puin worden verwijderd zodat het terrein proper zal zijn tegen het toeristisch hoogseizoen. Tijdens de maanden juli en augustus worden de werken stilgelegd door een gemeentelijke politieverordening. In september zullen de constructies dan worden verwijderd.

Intussen zal in samenspraak met natuurbewegingen en de afdeling Zeewezen van het Vlaamse Gewest een plan worden uitgewerkt om de natuurwaarden in het gebied te herstellen. Daar zou vanaf 1 januari 2006 concreet werk van worden gemaakt. Vanaf dan is het Vlaamse Gewest eigenaar van het terrein. Voor de huidige opruimwerken werd toestemming bekomen van de campinguitbater.

Camping Cosmos is niet de enige camping in de duinen van Westende die onvergund in natuurgebeid ligt. Volgens Vlaams minister Geert Bourgeois is ook voor een ernaast gelegen camping de onteigeningsprocedure gestart. De opruiming van de campings komt er na het campingdecreet van 1993. Dat decreet stelde dat alle campings tegen 2000 in orde moesten zijn. Cosmos kon geen vergunning kregen omdat het in een natuurgebied lag.

Minister Geert Bourgeois argumenteert dat de opruiming van de campings in de Westendse duinen niet gelijkstaat met het kapot maken van het sociaal toerisme. Dat werd destijds door filmregisseur Jan Bucqouy geargumenteerd. ,,Het is normaal dat de overheid een beleid uitstippelt en uitvoert'', zegt Bourgeois. ,,Het is juist dat deze camping een sociaal aspect had, maar Bucquoy zal nooit iets kunnen inbrengen tegen de bestemming. Anderzijds hebben wij als overheid op andere locaties plaats voorzien voor vergunde kampeergelegenheid.''